• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΙΔΗΣ' | 17 Ιανουαρίου 2012, 09:03

    Το φιλόδοξο προτεινόμενο σχέδιο για την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας στην προσπάθεια του να δομήσει ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο καταλήγει στη δημιουργία λοιπόν ενός πολύπλοκου και δυσκίνητου μηχανισμού όσο αναφορά τα όργανα διοίκησης. Στην σημερινή οικονομική συγκυρία η λειτουργία ενός τέτοιου οργάνου δεν έχει θετικά αποτελέσματα και δεν θα εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο δομείται. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που συνηγορούν στη δόμηση ενός πιο μικρού και πιο ευέλικτου λειτουργικού σχήματος. Πρόταση: Σύσταση και δόμηση ολιγομελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων με προϊστάμενο το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η λήψη προτάσεων από άλλους φορείς και άλλα υπουργεία και η προώθηση της τελικής πρότασης προς ανώτερα κλιμάκια μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά μέσα στο πλαίσιο της λογικής του ελαχιστοποιημένου κόστους.