• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΙΔΗΣ' | 17 Ιανουαρίου 2012, 10:23

    Τα αποτελέσματα της έρευνας που παράγονται στη χώρα μας δημοσιεύονται σε ξένα περιοδικά με αποτέλεσμα να παράγονται με κόστος της ελληνικής πολιτείας και να αξιοποιούνται από τους ξένους. Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι κάποτε θα γίνει μία παγκόσμια διακρατική συζήτηση και συμφωνία έτσι ώστε, έστω και μερικώς, να επιστρέφεται ένα μέρος του δαπανηθέντος κεφαλαίου στις μικρές χώρες όπου παράγονται ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά δεν αξιοποιούνται. Σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας πρέπει να αναπτυχθεί μία νέα προσπάθεια (παρόμοια με αυτήν της γιαπωνέζικης, όπως λέγεται, φιλοσοφίας) έτσι ώστε να αξιοποιείται από τους ελληνικούς παραγωγικούς φορείς με όσο το δυνατό μικρότερο κόστος γεγονός που θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητά τους.