• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Σκουληκάρης' | 17 Ιανουαρίου 2012, 19:32

    Οι ερευνητές έχουν την τάση να δημοσιεύουν τις εργασίες τους σχετικά γρήγορα, διότι ο αριθμός των δημοσιεύσεων είναι κριτήριο για την αξιολόγησή τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Μία δημοσιευμένη εργασία όμως ενδέχεται να είναι εμπόδιο στην κατοχύρωση της αντίστοιχης τεχνολογίας με πατέντα, διότι οτιδήποτε έχει δημοσιευτεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πατέντα λαμβάνεται αρνητικά υπόψη για την κατοχύρωση. Είναι λοιπόν σκόπιμο να γίνεται μία προληπτική κατάθεση αίτησης για πατέντα, π.χ. στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Έτσι,άν τελικά ο ερευνητής επιδιώξει την κατοχύρωση, δεν θα απορριφθεί η αίτησή του για λόγους που μπορούν να αποφευχθούν και μάλιστα με ελάχιστα έξοδα. Επι πλέον, έτσι ανοίγει και ο δρόμος για πανευρωπαική ή διεθνή κατοχύρωση, π.χ. με Ευρωπαικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των ερευνητών καθώς και η καθοδήγησή τους για την αίτηση πατέντας στον ΟΒΙ θα πρέπει να είναι ένα από τα καθήκοντα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Κέντρων, που προβλέπεται να ιδρυθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. Το Γραφείο αυτό θα πρέπει να έχει θεσμοθετημένη συνεγασία με τα κατά τόπους αντίστοιχα γραφεία των ερευνητικών κέντρων (υπάρχουν ήδη αρκετά). Γιάννης Σκουληκάρης Διευθυντής, Ευρωπαικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) Υπεύθυνος σύνδεσμος μεταξύ ΕΓΔΕ και ΟΒΙ