• Σχόλιο του χρήστη 'Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς' | 18 Ιανουαρίου 2012, 13:39

    1) Η διοικητική λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων θα πρέπει να διέπεται από την ίδια νομοθεσία που αφορά την διοικητική λειτουργία των πανεπιστημίων όσο αφορά την Έρευνα. Στο ερευνητικό σύστημα υπάρχουν δύο διαφορετικές ανταγωνιστικές συνιστώσες, οι Ερευνητές και οι Καθηγητές. Εν εναντία περιπτώσει, οι ερευνητές θα εξελιχθούν σταδιακά σε λειτουργικούς επιστήμονες των πανεπιστημιακών καθηγητών. Οι προαγωγές των ερευνητών βασίζονται στην επιστημονική τους απόδοση και τεκμηριώνονται από τους Ακαδημαϊκούς δείκτες, (αριθμός των δημοσιεύσεων, έτερο- αναφορές του επιστημονικού τους έργου, δείκτης h, κλπ), όπως προβλέπεται από τον νόμο 1514 και τα προσχέδια του Νέου Νόμου για την Ε/Τ. Επίσης για την επιτυχή προαγωγή στις δύο τελευταίες βαθμίδες συνυπολογίζεται και « η επιτυχής προσέλκυση χρηματοδότησης» στα Ινστιτούτα. Το σημείο αυτό αντικατοπτρίζει την εσωτερική αντίφαση του πνεύματος του νόμου μέχρι σήμερα για τη Ε/Τ, όπου ο νομοθέτης κρίνει με Ακαδημαϊκά κριτήρια τους ερευνητές, ενώ απαιτεί από αυτούς δράσεις με κριτήρια λειτουργίας ελεύθερης αγοράς. 2) Δεν αντιλαμβάνομαι την χρησιμότητα των αποθετηρίων, την στιγμή που η οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο. Αλκιβιαδης-Κωνσταντίνος Κεφαλάς Δντης Ερευνών ΙΘΦΧ/ΕΙΕ