• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Παπαγεωργίου' | 18 Ιανουαρίου 2012, 15:23

    Σύμφωνα με το Άρθρο 01 (παραπάνω κείμενο) υπεύθυνοι εισηγητές για την πολιτική έρευνας, είναι το ΕΣΕΤΕΚ και η ΓΓΕΤ. Και οι δύο φορείς υπήρχαν μέχρι σήμερα. Γιατί δεν μας δίνετε τις εισηγήσεις των παραπάνω φορέων (κυρίως την τεκμηρίωση των προτάσεων), ώστε να αποφανθούμε με κάποιο σημείο αναφοράς δηλ. να γίνει πραγματικός διάλογος; Π.χ. Ως σύστημα, η άσκηση πολιτικής έρευνας (έργο) - εξ΄ ορισμού - πρέπει να υπηρετεί ένα σκοπό, ο οποίος θα υλοποιείται μέσο συγκεκριμένων στόχων. Ποιός είναι ο σκοπός, που καθόρισαν οι παραπάνω φορείς για την άσκηση πολιτικής έρευνας και πως τεκμηριώνονται & ελέγχεται η επίτευξη των στόχων; Ή πάλι πως κατανέμεται το συνολικό κόστος έρευνας και σε ποιες κατηγορίες (π.χ. ποιο το ποσοστό του κόστους των παραπάνω προτεινόμενων φορέων;) Από την εμπειρία μου (διεξάγω έρευνα σε συνεργασία με το πολυτεχνείο Βερολίνου) κανείς από τους παραπάνω φορείς δεν χρειάζεται περισσότερο από 1. ένα τεχνολογικό ίδρυμα, με αρμοδιότητα τη δημιουργία επαφών μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων 2. αναπτυξιακή τράπεζα με δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια (και αντίστοιχη διοίκηση), που θα αξιοποιεί εκτός των δικών της και ευρωπαϊκά προγράμματα, παρέχοντας δωρεάν τις πρώτες υπηρεσίες συμβούλου 3. μόνιμα ανοιχτά προγράμματα βασικής και βιομηχανικής έρευνας με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα έγκρισης 4. δημοσιευμένο εσωτερικό κανονισμό των ερευνητικών κέντρων 5. παρότρυνση και αργότερα υποχρεωτική συμμετοχή των φοιτητών σε ομαδικά προγράμματα εφαρμογών του αντικειμένου τους και καθορισμός αυτών των προγραμμάτων σε συνεργασία με τα επιμελητήρια – ενώσεις επαγγελματικών φορέων