• Σχόλιο του χρήστη 'XK' | 18 Ιανουαρίου 2012, 17:41

    Γράφετε "Τα Ερευνητικά Κέντρα επιχορηγούνται από την πολιτεία στη βάση τετραετών προγραμματικών συμφωνιών που συνάπτουν με το αντίστοιχο εποπτεύον Υπουργείο. ..." και "... Η προγραμματική συμφωνία υπογράφεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον Πρόεδρο του οικείου Ε.Κ..Η προγραμματική συμφωνία μπορεί να αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία έως και μία φορά ανά έτος.Σε ετήσια βάση κάθε ερευνητικό κέντρο διαμορφώνει προϋπολογισμό για το επόμενο έτος με βάση τον τετραετή σχεδιασμό της προγραμματικής συμφωνίας" -ως εποπτεύον Υπουργείο, ποιο/ποια εννοείτε; -δεν θα πρέπει όμως να εγγυάται και το Υπουργείο Οικονομικών την ισχύ της προγραμματικής συμφωνίας;