• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Κωτούλας' | 26 Ιανουαρίου 2012, 11:17

    Προτείνω να δημιουργηθούν επιμέρους Γραφεία Μεταφοράς Τεχνωγνωσίας ή να αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα σε όλα τα Ε.Κ. και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο γραφείων υπό τον συντονισμό του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων της ΓΓΕΤ. Η λειτουργία μόνο ενός γραφείου στη ΓΓΕΤ δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.