• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Κωτούλας' | 26 Ιανουαρίου 2012, 11:50

    Όλοι οι δείκτες στην αξιολόγηση των Ε.Κ. θα πρέπει να είναι κανονικοποιημένοι ανά αριθμό ερευνητών και ανά μονάδα τακτικού προϋπολογισμού που λαμβάνει το Ε.Κ. από τη ΓΓΕΤ.