• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Γεωργούλης, Σπύρος Βασιλάκος, Ηλίας Βαγενάς' | 26 Ιανουαρίου 2012, 13:45

    Το προσχέδιο δεν αναφέρει τις ερευνητικές άδειες (επισκέψεις σε συνεργάτες, συμμετοχή σε συνέδρια κτλ.) καθώς επίσης και τις σαββατικές άδειες (sabbaticals) οι οποίες, με βάση το υπάρχον κείμενο, θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και ως άδειες άνευ αποδοχών. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά καταργείται ο θεσμός της ερευνητικής άδειας που είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές με σταθερή διεθνή παρουσία. Προτείνουμε να μη μεταβληθεί το υπάρχον καθεστώς, όπως ακριβώς αυτό εξακολουθεί να ισχύει και για τους πανεπιστημιακούς.