• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)' | 27 Ιανουαρίου 2012, 14:27

    -Δεν υπάρχει στα υψηλά επίπεδα λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την έρευνα καμία συμμετοχή των Ερευνητών. Θα πρέπει οπωσδήποτε ένα τουλάχιστον μέλος του ΕΣΕΤΕΚ να είναι εν ενεργεία Ερευνητής (Α βαθμίδας). -Πρέπει να διασφαλισθεί ότι στη σύνθεση του ΕΣΕΤΕΚ θα εκπροσωπούνται όλα τα κύρια επιστημονικά (ανθρωπιστικά, κοινωνικά και θετικά) πεδία Πρόταση 1. Ο Εμπειρογνώμονας Έρευνας πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Πρόταση 2. Η δημιουργία ενός ολόκληρου Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας σε κάθε υπουργείο είναι ένα περιττό έξοδο και μια περιττή γραφειοκρατική επιπλοκή.