• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)' | 27 Ιανουαρίου 2012, 14:31

    Η αξιοποίηση και η διαχείριση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των ΕΚ από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των ΕΚ θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των ΕΚ και των εμπλεκομένων ερευνητών και μόνο για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο τομέα. Σημειώνουμε ότι η Ακαδημία Αθηνών επιτελεί κατά κύριο λόγο βασική έρευνα, και η βασική έρευνα έχει ως πρωταρχικό κίνητρο την παραγωγή νέας γνώσης, και δεν αποσκοπεί στην εμπορική αξιοποίηση της γνώσης αυτής.