• Σχόλιο του χρήστη 'Γ. Σ.' | 29 Ιανουαρίου 2012, 02:59

    Επειδή βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση του ανέργου, έχοντας περάσει απο τα στάδια του μεταδιδάκτορα, ΠΔ 407, ωρομισθίου σε ΤΕΙ, ΙΕΚ, κλπ, και επειδή νομίζω ότι κάπως αργά ξυπνήσαμε σε αυτή τη χώρα να κάνουμε πράγματα τα οποία για δεκαετίες θεωρούνται δεδομένα στο εξωτερικό δε νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ σκέψη και περισυλλογή για το τι πρέπει να γίνει..... Ακολουθήστε το μοντέλο των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών.... Επιτρέψτε τη απρόσκοπτη σύνδεση της παραγωγής με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.... Ενθαρρύνετε τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικών προγραμμάτων και υποτροφιών σε εταιρίες ώστε ο μεταδιδάκτορας να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της βασικής έρευνας και της παραγωγής. Η εμπειρία που αποκόμισα απο τη μικρή συμμετοχή μου σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στο εξωτερικό ήταν τεράστια..... Υπάρχουν εκατοντάδες έλληνες μεταδιδακτορικοί ερευνητές με τεράστια εμπειρία και γνώση και όμως έχουν εγκλωβιστεί και παγιδευτεί σε ένα σύστημα που οδηγεί σε αδιέξοδο....Αυτοι οι ερευνητές μπορούν να άρουν την καχυποψία των μέσων παραγωγής για την ποιότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας και συγχρόνως να βοηθήσουν τα ερευνητικά κέντρα να διευρύνουν τα πεδία έρευνάς τους. Δεν θα υπάρξουν πολλές ακόμα ευκαιρίες για τους έλληνες ερευνητές....