• Σχόλιο του χρήστη 'Ελισσάβετ ΄Αλλισον' | 29 Ιανουαρίου 2012, 12:28

    28 Ιανουαρίου 2012 -Προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ, -Προς τους υπεύθυνους διαχείρισης και δημοσίευσης των σχολίων (moderators) της Διαβούλευσης, -Προς τα μέλη της ομάδας, υπεύθυνης για την παρακολούθηση και τη σύνταξη της Εκθεσης της Διαβούλευσης. Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» με ημερομηνία ανάρτησης 5 Ιανουαρίου 2012. Με έκπληξη είδαμε τρεις μόνο μέρες πριν τη λήξη της παραπάνω Διαβούλευσης να δίνεται 8ημερη παράταση για το σχολιασμό του σχετικού «Σχεδίου Νόμου» (εφεξής «ΣΧ1»). Για την παράταση αυτή ενημερωθήκαμε μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όπου αναρτήθηκε ως Ανακοίνωση. Η έκπληξη έγινε κατάπληξη όταν είδαμε να προστίθεται στο «σχετικό υλικό» της Διαβούλευσης νέο υλικό με τον πανομοιότυπο τίτλο (!) «Σχέδιο Νόμου» (εφεξής «ΣΧ2»). Ερωτάσθε: 1. Ποιός ο λόγος για την παράταση της Διαβούλευσης; Υποθέσαμε ότι στο «κάλεσμα» (υποχρεωτικό προσάρτημα της διαβούλευσης)της κας Υπουργού για συμμετοχή στη Διαβούλευση θα υπήρχε αναφορά στην παράταση αυτή, κάτι που δεν είδαμε. Το «κάλεσμα» παραμένει το ίδιο της 5ης Ιανουαρίου. Η παράταση θα μπορούσε να ήταν ευπρόσδεκτη αν δεν μας έβαζε σε σκέψεις ότι πίσω από αυτή υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες/ εκτιμήσεις ή και μεθοδεύσεις στο χειρισμό της άλλης ρύθμισης που προηγείται χρονικά και εννοούμε, βέβαια, αυτή της «Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού» της χώρας 2. Επί ποίου κειμένου συνεχίζεται τελικά η Διαβούλευση; Επί του ήδη αναρτημένου «ΣΧ1», το οποίο σχολιάζεται εδώ και 3 εβδομάδες, ή επί του «ΣΧ2»; Μήπως το «ΣΧ2» αναρτήθηκε και μόνον πληροφοριακά; Αφελής ερώτησις! Συγκρίνοντας το «ΣΧ1» και το «ΣΧ2» παρατηρούμε: -Πρώτον, ότι το «ΣΧ2» (που έχει δημιουργηθεί ως draft σχεδίου νόμου στις 5 Ιανουαρίου 2012) έχει ουσιώδεις διαφορές με το «ΣΧ1». Στο «ΣΧ2» έχουν γίνει προσθήκες/αλλαγές σε καίρια σημεία που αφορούν πχ. τις εξουσίες/αρμοδιότητες των οργάνων που εμπλέκονται στην ερευνητική διαδικασία, προτείνονται νέες ρυθμίσεις που αφορούν τα ερευνητικά κέντρα, ρυθμίζονται με λεπτομέρεια θέματα οικονομικά (πχ. αποζημιώσεις μελών συμβουλίων κά) ήσσονος σημασίας σε αυτή τη φάση, κά, κά. Αλλά και πάλι σε αυτή την τυπική μορφή σχεδίου νόμου που έχει το «ΣΧ2» δεν υπάρχουν καταργούμενες διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την έρευνα (δεν εννοούμε τους νόμους 3653 και 1514 στο σύνολό τους αλλά άλλες ρυθμίσεις που δεν αποτελούν τροποποιήσεις του 1514 !) ... ούτε μεταβατικές διατάξεις... -Δεύτερον, ότι το «ΣΧ2» είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ίδιο με κείμενο σχεδίου νόμου με τίτλο «Νέος Νόμος κλπ κλπ ... 16/11/ 2011» που διέρρευσε πέρυσι το Νοέμβριο, και για το οποίο μας είχε δοθεί αρμοδίως η διαβεβαίωση ότι αυτό δεν έχει σχέση με το κείμενο που ετοιμάζεται από την Επιτροπή και το ΥΠΔΒΜΘ. 3. Πως θα συνταχθεί η «΄Εκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης» η οποία συνοδεύει, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Βουλής (άρθρο 85, παρ. 3), υποχρεωτικά το «νομοσχέδιο» στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή, και στην οποία πρέπει να αναφέρεται τι ελήφθη, και τι δεν ελήφθη υπόψη και γιατί, από τα σχόλια των πολιτών στη σύνταξη του τελικού «νομοσχεδίου»; ΄Οταν επί 21 μέρες σχολιάστηκε το «ΣΧ1» και τις άλλες 8 το «ΣΧ2»; Τελειώνοντας Στα πλαίσια της συμμετοχικής δημοκρατίας (!) κατά το σχεδιασμό των πολιτικών που τον αφορούν ο πολίτης καλείται να εμπλακεί σε διάλογο, να εκφράσει τις απόψεις του. Απαραίτητη προυπόθεση η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. Στην αμφίδρομη σχέση κράτους – πολίτη το κράτος παρέχει την «πληροφορία» (πλήρη, αντικειμενική, αξιόπιστη, σχετική, κατανοητή, προσβάσιμη) για τις προθέσεις του και ο πολίτης, διαδραστικά, μέσω «της διαβούλευσης» καταθέτει τις απόψεις του ... Η εμπιστοσύνη, στη περίπτωση αυτής της Διαβούλευσης, έχει κλονισθεί εκ μέρους των ενδιαφερομένων/εμπλεκομένων στην ερευνητική διαδικασία, είτε λαμβάνουν μέρος στη Διαβούλευσης είτε όχι, από μία σειρά ... θα τις αποκαλούσαμε τουλάχιστον αστοχίες ... για να είμαστε εξαιρετικά απιεικείς ... Θα θέλαμε λοιπόν μια e-διευκρίνηση επί όλων αυτών πριν οι σχολιαστές θεωρηθεί ότι βρίσκονται σε ομαδική παράκρουση. Με τιμή Ελισσάβετ ΄Αλλισον