• Σχόλιο του χρήστη 'Δ. Δ.' | 30 Ιανουαρίου 2012, 16:38

    Πρέπει να θεσπιστεί ένα μικρό ποσόν (5-10 ΚΕυρώ)τόν χρόνο ανά Ερευνητή όπως γίνεται για τα μέλη ΔΕΠ. Το σχετικό κονδύλι είναι της τάξεως των 6 ΜΕυρώ (600 ερευνητές Χ 10000 Ευρώ) που είναι αμελητέο έστω και στην σημερινή κατάσταση της χώρας. "Οι την λύχνου χρείαν έχοντες έλαιον επιχέουσι" όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και σήμερα η χώρα έχει χρεία καινοτομίας όσο ποτέ αλλοτε.