• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΒ' | 31 Ιανουαρίου 2012, 09:52

    Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα έπρεπε να συμμετέχει στη ΔΕΕΤΕΚ και να έχει Εμπειρογνώμονες Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς το αντικείμενό του είναι άμεσα συνυφασμένο με την έννοια της έρευνας και της καινοτομίας (νέα συστήματα, διαδικασίες και "προϊόντα" στη δημόσια διοίκηση).