• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "FOOD FOR LIFE"' | 31 Ιανουαρίου 2012, 12:25

    1.Στο ΕΣΕΤΕΚ να υπάρχουν εκπρόσωποι διαφόρων Κλάδων της Βιομηχανίας ανάλογα με τη συμβολή, που έχει ο καθένας στην Ελληνική Οικονομία. 2.Το ένα από τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) να αφορά στην περιοχή των Τροφίμων. 3.Όσον αφορά στην Πρόταση 2, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας να συσταθεί μία συμβουλευτική επιτροπή με εμπειρογνώμονες ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.