• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "FOOD FOR LIFE"' | 31 Ιανουαρίου 2012, 12:27

    Συμφωνούμε με τη δημιουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και με την υποχρεωτική κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.