• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "FOOD FOR LIFE"' | 31 Ιανουαρίου 2012, 12:14
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στους Δείκτες να συμπεριληφθεί και η Συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις).