• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Τσατσάνης' | 1 Φεβρουαρίου 2012, 11:06

    Αναφορικά με την χρηματοδότηση της έρευνας γενικότερα: - Ο νόμος πρέπει να ορίζει οτι οι ερευνητικές δαπάνες των Δημοσίων/Κρατικών Ιδρυμάτων που προέρχονται από Εθνικές και Ευρωπαικές πηγές (προγράμματα) δεν υπόκεινται στο καθεστώς ΦΠΑ. Είναι κάτι που ισχύει διεθνώς και με το παρόν καθεστώς ισχύει ο παραλογισμός όπου σχεδόν το 1/4 της δημόσιας δαπάνης για την έρευνα επιστρέφει στο κράτος σαν φόρος. - Σχετικά με την χρηματοδότηση και αξιολόγηση του προσωπικού: Κατά την πρόσληψη ενός Ερευνητή οποιασδήποτε βαθμίδας το Ίδρυμα πρέπει να δεσμεύει ποσό τουλάχιστον ίσο με τις ακαθάριστες αποδοχές του Ερευνητή για 3 έτη το οποίο να του χορηγείται για έρευνα (αντίστοιχα των startup funds που είναι θεσμοθετημένα διεθνώς). Με τον τρόπο το Ίδρυμα μπορεί να έχει απαιτήσεις από τους ερευνητές του κατά την αξιολόγησή τους.