• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΓΕΤ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 10:02

    Ο Σύλλογός μας διαμαρτύρεται για την ανάρτηση Σχεδίου Νόμου κατ’ άρθρο στις 29 Ιανουαρίου 2012 ενώ η διαβούλευση έληγε στις 30 Ιανουαρίου επί συνοπτικών Άρθρων, του ίδιου Σχεδίου Νόμου. Παρά την πρόθεση μας για συμμετοχή στη Διαβούλευση αυτή, θεωρούμε ότι η παράταση δεν ήταν αρκετή ώστε να εκφράσουμε εμπεριστατωμένα σχόλια μας επί του νέου κειμένου. Επομένως, με τη συμμετοχή μας, περιοριζόμαστε στο σχολιασμό των αρχικών Άρθρων με την ελπίδα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων, γεγονός που θα εξέθετε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της διαβούλευσης. Σύνδεση Έρευνας με την παραγωγή Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Όλες οι γενικές προβλέψεις του Άρθρου είναι θετικές. Η ΓΓΕΤ έχει εμπειρία προγραμμάτων υποστήριξης της κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπορικής αξιοποίησής τους (spin-off). Αντίστοιχα και σε ενίσχυση των στόχων του Άρθρου, κρίνεται ως θετική η πρόβλεψη για δημιουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.