• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕ ΕΚΕΤΑ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 10:42

    Κρίνεται απαραίτητη η ρύθμιση θεμάτων πνευματικών δικαιωμάτων και πατεντών σε όλες τις προβλέψεις της συγκεκριμένης ενότητας .