• Σχόλιο του χρήστη 'PK' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 10:52

    Η παράγραφος που αναφέρει ότι "διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα θα μπορούν να καλούνται σε ερευνητικά κέντρα για συνεργασία μερικής απασχόλησης ή για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο, μετά από πρόσκληση του φορέα υποδοχής και τη σύμφωνη γνώμη του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στον οποίο απασχολούνται. Η απασχόλησή τους αυτή δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης." θα πρέπει να επεκταθεί και για την περίπτωση συνεργασίας και με τα ΑΕΙ και τους ερευνητικούς φορείς, ώστε να αξιοποιείται περαιτέρω η συνεισφορά τέτοιων διακεκριμένων επιστημόνων, δεδομένου του γεγονότος ότι ο Δημόσιος τομέας τα τελευταία χρόνια στελεχώνεται όλο και περισσότερο με υπαλλήλους πολύ υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων και με ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό,