• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΚ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 16:27

    Θα πρέπει το σχέδιο νόμου να περιλαμβάνει οπωσδήποτε την κάλυψη των μισθών και λειτουργικών δαπανών των ΕΚ από το Τακτικό Προϋπολογισμό όπως και στα ΑΕΙ Το 2010 η χρηματοδότηση όλων των Ερευνητικών Κέντρων ήταν περίπου 60εκ ευρώ με πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη για το κράτος μέσω των εισροών από τα ανταγωνιστικά προγράμματα, την προβολή της Χώρας στο εξωτερικό και τις θέσεις εργασίας σε προσωπικό αυξημένων προσόντων. Η χρηματοδότηση των ΕΚ (καλύπτει αποκλειστικά εδώ και χρόνια μόνο μέρος της μισθοδοσίας) είναι μειωμένη κατά 30% τα τελευταία 3 χρόνια ενώ η νέα περικοπή που ζητείται κατά επιπλέον 30%, θα δημιουργήσει τεραστια προβλήματα που θα θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή εκτέλεση του ερευνητικού, αναπτυξιακού και κοινωνικού έργου των ΕΚ. Εάν το Υπουργείο Πιδείας δεν κάνει δεκτό το αίτημα αυτό θα πρεπει όλο το ερευνητικό προσωπικό να ζητήσει συστατικές επιστολές για το εξωτερικό, όπως προτείνει και ο πρόεδρος του ΕΣΕΤ κος Κριμιζής στο πρόσφατο άρθρο του: http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=25862&subid=2&pubid=63608433