• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.Ε.Κ.- Ι)' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 21:19

    H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.- Ι) ζητά από το Υπουργείο: 1. Να αναρτήσει προς διαβούλευση σχέδιο νόμου για το οποίο να υπάρχει δέσμευση ότι πρόκειται για το ολοκληρωμένο τελικό σχέδιο νόμου, το οποίο θα περιλαμβάνει και τις μεταβατικές διατάξεις, καθώς και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την "Αναδιάρθρωση των Ερευνητικών Κέντρων" και τα του υπηρετούντος σήμερα προσωπικού. Τελικό σχέδιο νόμου είναι αυτού πού αποσαφηνίζει ποια είναι νομοθετική ρύθμιση του συνόλου των ζητημάτων της έρευνας και που επιτρέπει στην ερευνητική κοινότητα να εκφραστεί επί του συνόλου και όχι επί τμημάτων. 2. Η διαβούλευση επί του ολοκληρωμένου τελικού σχεδίου νόμου να ακολουθήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της δημοσιοποίησης του ΕΣΠΕΚ και κυρίως των κατευθυντήριων αρχών και των γενικών στόχων του που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. 3. Η διαβούλευση επί του ολοκληρωμένου σχεδίου νόμου για την Έρευνα να διεξαχθεί με προθεσμία τουλάχιστον ενός μηνός από την ανάρτησή του. Με εκτίμηση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Ε.Κ-Ι Ο Πρόεδρος Νίκος Σαρρής Ο Γεν. Γραμματέας Κώστας Τουρναβίτης