• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ 'Αθηνά'' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 22:11

    Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Η χρηματοδότηση των ΕΚ από την πολιτεία δεν πρέπει να παραμένει στο επίπεδο της “επιχορήγησης” που ουσιαστικά σημαίνει τη σταδιακή αποδέσμευσής της από την υποχρέωση να στηρίζει τη λειτουργία των ΕΚ. Υπό αυτή την προοπτική φαντάζει αδιανόητη η συζήτηση για την κατάρτιση Εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, ΕΤΑΚ, κοκ. Παράλληλα, ασυμφωνίες εμφανίζονται στο κείμενο όταν προδιαγράφεται η διάρκεια των προγραμματικών συμφωνιών σε τέσσερα έτη τη στιγμή που το ΕΣΠΕΚ είναι πενταετούς ορίζοντα. Ταυτόχρονα η χρηματοδότηση των ΕΚ ανατίθεται στην ουσία στις προγραμματικές συμφωνίες, οι οποίες περιγράφονται με ιδιαίτερα γραφειοκρατικούς κανόνες και διαδικασίες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο κακής και εκτός χρόνου χρηματοδότησης αφού, ως γνωστό οι ρυθμοί ανταπόκρισης της δημόσιας διοίκησης είναι ιδιαίτερα αργοί. Την ίδια στιγμή διαφαίνεται μια αντίφαση, όταν οι προγραμματικές συμφωνίες γίνονται στο επίπεδο Κέντρου ενώ το ερευνητικό έργο παράγεται στο επίπεδο του Ινστιτούτου. Σχετικά με τα Κέντρα Ερευνητικής Αριστείας το σχετικό εδάφιο στο νόμο αποτελεί απλά ένα κείμενο ιδεών χωρίς καμία περιγραφή του νομικού πλαισίου και καθεστώτος λειτουργίας. Θεωρούμε ότι ο θεσμός αυτός μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά δημιουργώντας κέντρα με διεθνή ακτινοβολία και κύρος αλλά υπό την τρέχουσα περιγραφή στο κείμενο του σχεδίου νόμου ουδεμία συζήτηση δεν μπορεί να γίνει επί της ουσίας. Προτείνουμε: Στο νέο νόμο να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η κάλυψη των μισθών και λειτουργικών δαπανών των ΕΚ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε απόλυτη αναλογία με ότι συμβαίνει στα Πανεπιστήμια. Σημειώνουμε ότι το 2010 η κρατική χρηματοδότηση όλων των Ερευνητικών Κέντρων ήταν στα 60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως επέφεραν πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη για το κράτος μέσω των εισροών από τα ανταγωνιστικά προγράμματα, την προβολή της Χώρας στο εξωτερικό και τις θέσεις εργασίας σε προσωπικό αυξημένων προσόντων που είτε δημιουργήθηκαν είτε διατηρήθηκαν. Μετά από συνεχείς μειώσεις της χρηματοδότησης των ΕΚ αυτή τη στιγμή καλύπτεται μόνο ένα μικρό μέρος από τη μισθοδοσία χωρίς καμία κάλυψη άλλου είδους ανελαστικών δαπανών. Η διαρκής αυτή μείωση είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα στη βιωσιμότητα των ΕΚ και κατ’ επέκταση στην ομαλή πορεία του ερευνητικού/αναπτυξιακού και κοινωνικού τους έργου. Προβλέπουμε, όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη, ότι εάν τελικά το Υπουργείο Παιδείας δεν αλλάξει γνώμη σχετικά με το ζήτημα αυτό, είναι πολύ πιθανή η μαζική φυγή ερευνητών προς το εξωτερικό. Άλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΣΕΤ, ο καθηγητής Σταμάτης Κριμιζής σε πρόσφατο άρθρο του στον τύπο έκανε την ίδια ακριβώς πρόβλεψη (http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=25862&subid=2&pubid=63608433).