• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Παναγιώτης ΠΛΑΤΗΣ, Τακτικός Ερευνητής' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 22:48

    Στη δικτύωση και λειτουργική ενοποίηση του χώρου της έρευνας θα πρέπει να συμμετέχει και να έχει πρόσβαση και το πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και νυν Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τις υποδομές του. Η ρύθμιση ένταξης στις Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές θα πρέπει γίνει με ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.