• Σχόλιο του χρήστη 'Κατσίκη Β.Α, ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 23:06

    Πρέπει μα αναφέρεται ρητά ότι το κράτος θα καλύπτει τουλάχιστον τη μισθοδοσία των ΕΚ. Πως είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι αν ασχολούμαστε σε τέτοιο βαθμό για την εξεύρεση πόρων για μισθούς ότι δεν θα επηρεαστεί η θεματολογία και η ποιότητα της έρευνας? Μέχρι σήμερα αντιστεκόμασταν στις “φραστικές αλλαγές” που ζητούσαν οι χρηματοδότες στα πορίσματα των ερευνών .......Αν εξαρτόμαστε όμως απ' αυτούς?....