• Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι σχεδιάζεται η κατάργηση των μαθημάτων της Πληροφορικής από το Γενικό Λύκειο. Ως Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) σας εκθέτουμε τις θέσεις μας σχετικά με το θέμα: 1. Είναι αυτονόητη η σημασία της Επιστήμης της Πληροφορικής και των εφαρμογών της στη σημερινή κοινωνία. Χωρίς να υποτιμούμε άλλα επιστημονικά πεδία, η Πληροφορική είναι στον πυρήνα των επιστημονικών εξελίξεων σήμερα και στο μέλλον. Η προετοιμασία των αυριανών επιστημόνων της Πληροφορικης πρέπει να ξεκινάει από το Γενικό Λύκειο, όπως συμβαίνει και με όλες πρακτικά τις Θετικές Επιστήμες στις οποίες εντάσσεται η Πληροφορική: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, κλπ. Για τον ίδιο λόγο που δεν νοείται Πληροφορικός με άγνοια Μαθηματικών, δεν νοείται και Μαθηματικός, Φυσικός, Μηχανικός κλπ. με άγνοια Πληροφορικής! 2. Είναι δεδομένη η αγάπη των νέων παιδιών των ηλικιών που αφορούν το Γενικό Λύκειο για την Πληροφορική και τις εφαρμογές της. Αν το ζητούμενο είναι να διδάσκονται τα παιδιά ενδιαφέροντα αντικείμενα στο Γενικό Λύκειο, η Πληροφορική είναι μία προφανής απάντηση. 3. Η Πληροφορική, και ειδικά ο τομέας του λογισμικού, είναι μοχλός αναπτυξης που μπορεί να βοηθήσει στην έξοδο της χώρας από τη σημερινή δεινή κατάσταση, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων (παραγωγή λογισμικού, υπηρεσίες λογισμικού κλπ) με ελάχιστη επένδυση. 4. Οι δεξιότητες που αφορούν την Πληροφορική είναι απαραίτητες στο σύνολο πλέον του Ελληνικού πληθυσμού. Είναι αυτονόητο οτι τα παιδιά του Γενικού Λυκείου και οι γονείς τους περιμένουν από την Πολιτεία να προσφέρει την εκπαίδευση στις δεξιότητες αυτές. Με τη συνέχιση της σημερινής κατάστασης, οι ελληνικές οικογένειες επιβαρύνονται χωρίς λόγο με υπέρογκα έξοδα για την εκπαίδευση και εξέταση προς λήψη πιστοποίησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η πιστοποιημένη γνώση αποτελεί σήμερα κριτήριο αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου για την υπαγωγή του ή όχι σε κινητικότητα ή διαθεσιμότητα. Θα μπορούσε κανείς να γεμίσει σελίδες με παρόμοιες αιτιάσεις. Είναι προτιμότερο να παρατεθούν οι προτάσεις της ΕEΛ/ΛΑΚ για την Πληροφορική στο Γενικό Λύκειο: 1. Όχι απλά διατήρηση αλλά ενίσχυση της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, με την εισαγωγή ενός τουλάχιστον νέου μαθήματος. Ένα παράδειγμα είναι η σχεδίαση και υλοποίηση παιχνιδιών με κοινωνικό περιεχόμενο (π.χ. Multi-player browser games), ώστε ο μαθητής να αντιλαμβάνεται την τεχνολογία που αξιοποιεί όταν χρησιμοποιεί εφαρμογές κοινωνικών δικτύων, διαχείρισης περιεχομένου, κλπ. Ένα τέτοιο μάθημα θα γινόταν δεκτό με ενθουσιασμό από τους μαθητές. Γενικότερα προτείνεται η εισαγωγή των λεγόμενων serious games και του game based learning στο Γενικό Λύκειο. Μία ακόμη πρόταση είναι η συστηματική αξιοποίηση της Βικιπαίδειας κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων. 2. Αξιολόγηση και αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού της Πληροφορικής. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επάρκειά του και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις του αντικειμένου. 3. Αξιολόγηση των υποδομών Πληροφορικής (εργαστήρια κλπ) και αξιοποίηση των ανοικτών τεχνολογιών Πληροφορικής. Προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση όλων των εφαρμογών Πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών γραφείου) από αντίστοιχες εφαρμογές ανοικτού κώδικα (ήδη οι Δήμοι της χώρας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον όσον αφορά τον αυτοματισμό γραφείου). Στο πλαίσιο αυτής της μετατροπής θα εξετασθεί και η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας παλαιού εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ άνω της πενταετίας) με εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ (υπάρχουν σχολεία στα οποία οι Η/Υ έχουν εγκατεστημένο Λ/Σ MS Windows 2000). 4. Εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ και πιστοποίηση επάρκειας γνώσης βασικών εφαρμογών γραφείου μέσα στο Γενικό Λύκειο ή σε συνεργασία με άλλες δημόσιες δομές (π.χ. ΙΕΚ). 5. Το μάθημα της Πληροφορικής να βασίζεται σε εφαρμογές ανοικτού κώδικα και να γίνεται χρήση των αδειών Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses) και General Public License (GPL - http://opensource.org/licenses/gpl-license). Στις παραπάνω προτάσεις η ΕΕΛ/ΛΑΚ, μέσω των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων που την απαρτίζουν μπορεί να είναι αρωγός σε όλα τα επίπεδα (κεντρικός σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση).