• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Κ. Αποστολόπουλος' | 4 Απριλίου 2014, 10:50

    «Εκκλησία» είναι μία, η Εκκλησία του Χριστού! Δεν μπορούν οι μέχρι σήμερα παράνομες παραθρησκευτικές ομάδες και σέκτες (ανατολικών κυρίως θρησκειών) να φέρουν στην επωνυμία τους τη λέξη «Εκκλησία». Εάν το νομοσχέδιο αποσκοπεί, όπως αναφέρει, στην «οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων» ο όρος «Εκκλησία» δεν χρειάζεται και πρέπει να απαλειφθεί. Διαφορετικά ό,τι γίνεται είναι εκ του πονηρού!