• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Σωτηρίου' | 13 Ιουνίου 2014, 19:43

    Τα ίδια σχεδόν λέμε από το 1980 ! (Ήμουν στη ΓΓΕΤ για 10 έτη περίπου, 1979-1989). 1. Πρέπει να γίνουν κέντα αριστείας - όλα τα υπόλοιπα κέντρα κλείνουν 2. Πρέπει να εξασφαλιστεί και να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα ερευνητών μεταξύ δημοσίου τομέα, ΑΕΙ και βιομηχανίας. Δεν υπάρχουν μόνιμοι ερευνητές 3. Η ΓΓΕΤ γίνεται επιτελικός φορέας σχεδιασμού και δεν έχει σχέση με τη διαχείριση. Ανάλογος σχεδιασμός γίνεται σε κάθε ΑΕΙ 4. Οι προτεραιότητες, η προκήρυξη και χρηματοδότηση προγραμμάτων είναι συνέπεια της συνεχούς επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών, τάσεων, επιστημονικών εξελίξεων και οικονομικών επιτευγμάτων και στόχων. Υπάρχει συνεχής διαβούλευση, πληροφόρηση και διαφάνεια 5. Εξασφαλίζονται επίσημες συνεργασίες με κέντρα αριστείας του εξωτερικού 6. Αναγνωρίζεται η συμβολή των Ειδικών Λογαριασμών στην ανάπτυξη της Ε&Τ&Α και βελτιώνεται ο μηχανισμός 7. Οι ερευνητικοί φορείς έχουν προϋπολογισμούς μηδενικής βάσεως Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.