• Σχόλιο του χρήστη 'Τσελεπής Στάθης' | 16 Ιουνίου 2014, 09:08

    Στην παράγραφο 4.5 μεταξύ των ήδη αναφερόμενων συνεργασιών ίσως θα ήταν καλό είναι να γίνει αφορά και στο νέο ευρωπαϊκό φορέα Ερευνας το: European Energy Research Allinace (http://www.eera-set.eu/)ένα σύνδεσμο από τους κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα της έρευνας για την ενέργεια που έχει ως στόχο να ενισχύσει, να επεκτείνει και να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες έρευνας ενέργειας της ΕΕ μέσω της ανταλλαγής παγκόσμιας εμβέλειας εθνικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και την από κοινού υλοποίηση των κοινών πανευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.