• Σχόλιο του χρήστη 'Κύρος Υάκινθος' | 16 Ιουνίου 2014, 17:51

    Εδώ, κατ' εμέ, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. 1. Οι περιγραφές είναι τόσο λεπτομερείς, τόσο σφιχτές, που στην ουσία δεν αφήνουν περιθώριο για οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν τομείς που γίνεται τόσο λεπτομερής ανάλυση που αναρωτιέμαι για το τι τελικά διαφορετικό ή ενναλλακτικό, στα πλαίσια της κάθε δράσης, θα πρέπει να εισηγηθούν οι φορείς και τα consortia που θα ζητήσουν χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη. 2. Επιπλέον, θεωρώ λάθος από τη μια μεριά να αποζητάται η καινοτομία και από την άλλη να περιγράφονται τόσο λεπτομερώς οι δράσεις και σε ποιους τομείς πρέπει να υλοποιηθούν. Πιστεύω ότι η καινοτομία πρέπει να αφήνεται τελείως ΕΛΕΥΘΕΡΗ (όταν φυσικά μας δώσει η ΓΓΕΤ τον ορισμό της καινοτομίας). Η καινοτομία πρέπει να πουλάει προϊόντα σαν ζεστά ψωμάκια. Αλλά εγώ εδώ βλέπω δράσεις χιλιοειπωμένες, χρόνια τώρα. Είτε αφορούν στην διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, είτε αφορούν στα βιοκαύσιμα (όλοι θυμόμαστε των προ 10ετίας ντόρο), είτε αφορούν ακόμη και την κυβερνοασφάλεια. Πάντως δε μπορώ να πειστώ σε κάθε περίπτωση ότι κάτι καινοτόμο μπορεί να βγει και κυρίως, να αποζητάται η καινοτομία όταν όλες μα όλες οι δράσεις περιγράφονται με τόση λεπτομέρεια και δεν αφήνουν τους προτείνοντες να κινηθούν ελεύθερα... Και όταν, ακριβώς αυτές οι δράσεις υπάρχουν χρόνια τώρα, χωρίς να έχουν αποτιμηθεί τι έφεραν πίσω τελικά. 3. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μιλάμε και για εθνικές ανάγκες, πάντα στα πλαίσια της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας επιπλέον. Η Ευρώπη επίσης, στο Η2020, έχει έναν βασικό πυλώνα που αφορά στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Στις ατελείωτες λεπτομερείς και κουραστικές περιγραφές όλων αυτών των στοχευμένων δράσεων, η ΑΣΦΑΛΕΙΑ και οι ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ έχουν ελάχιστο μερίδιο. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ εμφανίζεται είτε έμμεσα, είτε ως δεύτερη προτεραιότητα, είτε πολύ "θολά". Στην Ελλάδα της Ευρώπης που έχει δώσει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων, με τις μελλοντικές εγκατεστημένες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου, με τον τεράστιο κίνδυνο πυρκαγιών στα δάση κάθε καλοκαίρι, με τα ναυτικά ατυχήματα και την μεγάλη δυναμική που θα αποκτήσουν οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των μεγάλων λιμανιών, άρα και με τις μεγάλες ανάγκες για συνολική ασφάλεια σε όλο το θαλάσσιο χώρο της Πατρίδας μας, δεν υπάρχει ούτε μίαν τέτοια δράση εδώ. Ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής και άρα και της Ελληνικής ασφάλειας του Η2020, υπάρχει στο κείμενο διαβούλευσης μέσα σε ελάχιστα σημαία όπως, την ασφαλή μεταφορά ηλεκτρονικών δεδομένων, το κυβερνοέγκλημα και αυτή του περιβάλλοντος από τους ρύπους. Τέλος, να θυμήσω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλοι διαγωνισμοί στην Ελλάδα, όπου ζητούνται εταιρείες οι οποίες θα προσφέρουν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και επιτήρησης δασών, θαλασσίων περιοχών κλπ, σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και να παραπέμψω και στις αντίστοιχες δράσεις του Η2020. Είναι σίγουρο ότι εταιρείες και ερευνητικοί φορείς που αναπτύσσουν τέτοιες αναπτυξιακές δράσεις, σε φάση εκκίνησης εδώ στην Ελλάδα, θα μπορέσουν να παρουσιάσουν ένα εξαιρετικό δυναμικό για νέες θέσεις εργασίας. Και εδώ ούτε μία αναφορά...