• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντινος Ζυγουράκης' | 19 Ιουνίου 2014, 11:39

    Αναφορικά με τις περιοχές εξειδίκευσης που παρουσιάζονται στο κείμενο για τις προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία δεν υπάρχει αναφορά σε έναν ουσιαστικό τομέα που έχουν ανάγκη οι σύγχρονες κοινωνίες, αυτόν της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security & Safety). Η Ελλάδα, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν μπορεί παρά να μοιράζεται το όραμα και να συναινεί στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των 4 πυλώνων της αποστολής της σχετικά με την ασφάλεια: 1. Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων, 2. Αποτελεσματική επιτήρηση και ασφάλεια συνόρων, 3. Επίτευξη κι εμπέδωση ασφάλειας για τον πολίτη, 4. Επαναφορά πρότερης κατάστασης μετά από περίοδο κρίσης. Οι δράσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει, καλύπτουν όλο το φάσμα τεχνολογιών και υπηρεσιών, από ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού, αισθητήρων, εγκαταστάσεων και επικοινωνιών (π.χ. για επιτήρηση κι ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, συνόρων κ.λ.π), μέχρι και βέλτιστες διαδικασίες κι υπηρεσίες (π.χ. για first-responders, ασφάλεια μέσων μαζικής μεταφοράς, συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, πολιτικής προστασίας κι ασφάλειας κ.λ.π.). Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τομείς εξειδίκευσης όπως: · Σχεδιασμός πολύ-αισθητήρων με υψηλή ακρίβεια, · Ευφυή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, · Προσομοιωτές απειλών και κινδύνων, · Ασφάλεια επικοινωνιών, πληροφοριών και άμυνα σε κυβερνο-επιθέσεις, · Αυτοθεραπευόμενα (self-healing) συστήματα (π.χ. επικοινωνιών, αισθητήρων, λογισμικού κ.λ.π) και διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων. · Ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης, ελέγχου και συντονισμού επιχειρήσεων Η γεωμορφία και γεωγραφική θέση της Ελλάδας σε συνδυασμό με την πληθώρα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει (π.χ. trafficking, λαθρεμπόριο, παράνομη μετανάστευση, ενεργειακοί αγωγοί κ.λ.π), της προσδίδουν μοναδικό πλεονέκτημα στο να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς με την έρευνα και καινοτομία σε ολοκληρωμένα συστήματα και υποσυστήματα ασφάλειας. Το αναγκαίο οικοσύστημα (εταιρείες τεχνολογίας κι υπηρεσιών, δημόσιοι φορείς, Ευρωπαϊκοί φορείς κι υπηρεσίες κ.λ.π) για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων στο χώρο της ασφάλειας θα βασιστεί στο όχι ευκαταφρόνητο σύνολο των Ελληνικών φορέων (π.χ. εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσίες ΓΕΕΘΑ/Υπ. Προστασία Πολίτη, ΑΕΙ κ.λ.π), θα μεγεθυνθεί όμως και με συνεργασίες, εξαγορές και νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει στο να δημιουργηθούν οικονομικοί πολλαπλασιαστές που θα προσδώσουν πολλαπλά οφέλη στην Ελληνική οικονομία μέσω εξαγωγής τεχνολογίας και συστημάτων, μέσω ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς αλλά και παρέχοντας το αναγκαίο υπόβαθρο ασφάλειας για την δραστηριοποίηση και μεγέθυνση όλων των άλλων οικονομικών τομέων.