• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία Πάπαρη' | 19 Ιουνίου 2014, 23:28

    Σε μια χώρα σαν την Πατρίδα μας - κοιτίδα του Δυτικού πολιτισμού και σε μια εποχή, όπου οι πόλεις συγκεντρώνουν το 60% και σε λίγα χρόνια το 80% των Ευρωοπαίων πολιτών, είναι απορίας άξιο πώς δεν συμπεριλαμβάνετε ως κύριο πεδίο έρευνας τη σχέση μεταξύ πόλης και πολιτισμού, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Εδώ περιλαμβάνονται όλα τα ζητήματα της διατήρησης και ανάδειξης των ιστορικών οικισμών, της ιστορικής και σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας, της σχέσης αρχιτεκτονικής και τέχνης, αρχιτεκτονικ΄ςη και πόλης, όλων των επίκαιρων ζητημάτων της ανερχόμενης (στην υπόλοιπη Ευρώπη, όχι εδώ) επιστήμης του Αστικού Σχεδιασμού, η οποία αποτελεί στην ουσία μια δι-επιστημονική και ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων και των προβλημάτων της σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Κεντρική έννοια του Αστικού Σχεδιασμού αυτή της 'αστικής χωρικής ταυτότητας', μια έννοια ποιοτικού περιεχομένου, βασική για την κατανόηση της λειτουργίας και εικόνας της μετα-βιομηχανικής Ευρωπαϊκής πόλης, με τις γοργές αναδιαρθρώσεις της σε όλους τους τομείς, αλλά και ταυτόχρονα την ανάγκη διατήρησης και ανάδειξης της υπάρχουσας και δημιουργίας νέας μοναδικότητας, σε ένα κόσμο ανταγωνιστικό και γοργά ομογενοποιούμενο. Εκτός από τον εμπλουτισμό της θεματολογίας, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πρόβλεψη ενός ευνοϊκού πλαισίου δημιουργίας νέων ερευνητικών κέντρων και εκτός των 'ερμητικά κλειστών' στους νέους διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων. Εάν τα εργαστήρια, που υπάγονται στα ΑΕΙ δεν παράγουν έργο, να κλείσουν πάραυτα και να υποστηριχθούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες ομάδων ερευνητών, που επιθυμούν να παράγουν πρωτότυπο ερευνητικό έργο σε μια διεθνή και ανοικτή αγορά γνώσης (και όχι μόνο αγορά αγαθών!). Υπάρχει ένας 'χαμένος' κρίκος στην αλυσίδα μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών ανάπτυξης και των μελετών χωρικής ανάπτυξης (π.χ., ανάπτυξη των παραδοσικών αγορών στις ευρωπαϊκές πόλεις με τη χωρική τους διάσταση). Ο χαμένος κρίκος είναι η δι-επιστημονική έρευνα, που απαιτείται ΠΡΙΝ από την εκπόνηση οποιασδήπτοε μελέτης (αναπτυξιακής, αστικής, αρχιτεκτονικής...). Δυστυχώς, οι δι-επιστημονικές μελέτες κατά κανόνα ΔΕΝ εκπονούνται από τα ΑΕΙ/ΤΕΙ, με αποτέλεσμα, όταν αυτές υπάρχουν να είναι μονομερείς και να μην αντιμετωπίζουν τα θέματα με την απαιτούμενη πολυεπιπέδη προσέγγιση. Αποτέλεσμα: Τα έργα, που προκύποτυν, κυρίως με τη μορφή των μεγάλων αστικών παρεμβάσεων (π.χ. 'αστικές αναπλάσεις'), είναι αποτυχημένα, δεν γίνονται αποδεκτά από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και συμβάλλουν στην εδραίωση της πεποίθησης, οτι πρόκειται για 'χαμένα λεφτά'. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.