• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Υφαντής' | 23 Ιουνίου 2014, 11:07

    Σχετικά με το θέμα της κυματικής ενέργειας: Α. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει στην Ελλάδα ακαδημαϊκό και ερευνητικό επιστημονικό δυναμικό (και κατάλληλες υποδομές)για την έρευνα και την ανάπτυξη συστημάτων μετατροπής της κυματικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Β. Είναι, επίσης, βέβαιο ότι υπάρχουν μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την παραγωγή εξαρτημάτων/μερών του ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος αλλά και τεχνικές εταιρείες που θα μπορούσαν να αναλάβουν την εγκατάσταση συστημάτων στον ελληνικό χώρο (και όχι μόνο). Γ. Παραμένει εξεταστέος ο βαθμός αξιοποίησης του κυματικού δυναμικού αλλά η διεθνής έρευνα και η διεθνής εμπειρία αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη μορφή διεκδικεί με αξιώσεις την συμπερίληψή της στον ευρύτερο χώρο των ΑΠΕ. Δ. Θα είχε ενδεχομένως ενδιαφέρον η συνδυαστική προσομοίωση κυματικής συμπεριφοράς και συστημάτων μετατροπής, ώστε να προκύπτει ακριβέστερη και εναργέστερη εκτίμηση του αποτελέσματος. Δρ. Ηλίας Αρ. Υφαντής Τομέας Ναυπηγικής & Ναυτικής Μηχανολογίας ΣΝΔ