• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Ματσούκας' | 23 Ιουνίου 2014, 14:28

    Δημιουργία “Ειδικής Ζώνης Γνώσης, Καινοτομίας, Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης στην ΠΔΕ” Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα την παρουσία τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , του Πανεπιστημίου, του ΑΤΕΙ και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Επιπλέον, το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών με τις Καινοτόμες Τεχνολογικές Μονάδες στην ευρύτερη περιοχή – όπως το ΕΠΠ (Επιστημονικό Πάρκο Πατρών), το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων), το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής), το Innohub Corallia, την Intracom και το Κέντρο Παιδείας και Επιστημών, το Μουσείο Επιστημών, το Αρσάκειο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, την Intracom -αποτελούν μια μοναδική Ζώνη Γνώσης, Καινοτομίας και Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και μια Θερμοκοιτίδα επώασης Υψηλής Τεχνολογίας. Σε αυτή την Ζώνη Υψηλής Καινοτομίας, καλλιεργείται σε βάθος η Έρευνα και η Τεχνολογία σε τομείς αιχμής και παράγονται καινοτομικά προϊόντα που μπορούν να φέρουν Πλούτο και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια και στη Χώρα. Τα πεδία που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια έχουν επιλεγεί και από την Ε.Ε. για υποστήριξη στα πλαίσια των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και HORIZON 2014-2020, και είναι τα εξής: “Καινοτόμα Φάρμακα – Βιοϊατρική Έρευνα”, «Αεροναυτική – Περιβάλλον”, “Βιολογικές Δράσεις - Τρόφιμα”, “Ενέργεια – Καύσιμα”, “Ηλεκτρονική και Εφαρμογές”. Τα πεδία αυτά αναπτύσσονται σε βάθος από το εξαίρετο επιστημονικό προσωπικό των Τεχνολογικών Μονάδων της περιοχής. Η ΒΙΠΕ με τις καινοτόμες εταιρείες της, μεταξύ των οποίων και η CBL στην παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών προιόντων, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Ειδικής Ζώνης. Ειδικά για τα φαρμακευτικά προϊόντα (Βιοτεχνολογία – Βιοϊατρική) υπαρχει η κρίσιμη μάζα στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Ιατρική Σχολή, Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Τμήματα Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Επιστήμης Υλικών), στο ΕΠΠ (Eldrug, και υπό ένταξη βιοτεχνολογικές εταιρείες), στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (βιοτεχνολογικά εργαστήρια, βιο-νανοτεχνολογία) και σε άλλες τεχνολογικές μονάδες για την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων και μεθόδων. Η συμβολή των παραπάνω στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας και της Χώρας είναι ουσιαστική και θα πρέπει να τύχει της ιδιαίτερης προσοχής και υποστήριξης της Πολιτείας. Το άριστο Επιστημονικό Προσωπικό και το Διεθνούς Εμβέλειας Έργο που παράγει, καθιστούν την Ζώνη έναν Πυλώνα Αριστείας και Καινοτομίας στην Ελλάδα, ικανό να δεχτεί και να φιλοξενήσει μεγάλες επενδύσεις, όπως ήδη έχει γίνει από κολοσσούς της παγκόσμια τεχνολογίας (SAMSUNG, CITRIX κ.ά.) αλλά και μεγάλες Ελληνικές και Ξένες Εταιρείες (Vianex, Connecticut Innovations, κ.ά.) Οι νησίδες Αριστείας της περιοχής, μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη που απαιτείται για Πρόοδο και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια και στη Χώρα. Ο σχεδιασμός της Ζώνης Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις: - Ρυθμιστικό – Χωροταξικό Σχέδιο με όρους δόμησης, και χρήσεις γής - Κίνητρα Εγκατάστασης Επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε συγκεκριμένους τομείς τεχνολογικής δραστηριότητας (π.χ. οικονομικές και φορολογικές ενισχύσεις, επιλέξιμες δαπάνες) - Φιλική Περιβαλλοντική Ανάπτυξη με ανάδειξη του πλούσιου φυσικού ανάγλυφου της περιοχής (δάση, ποταμια, θάλασσα, ήπια οικιστική ανάπτυξη, γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, παραδοσιακή πόλη Ναυπάκτου) - Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικών Εργαλείων για προσέλκυση επενδύσεων - Ανάπτυξη πρότυπων σύγχρονων χώρων υποδομής (κτήρια γραφείων, μονάδες παραγωγής) - Ιατρική Έρευνα και Τουρισμός - Εκπαιδευτικές δραστηριότητες - Αθλητικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο - Εγκατάσταση και Λειτουργία πρότυπων τεχνολογικών εφαρμογών (π.χ. Σύγχρονες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Smart Cities, διαχείριση απορριμάτων). Προτείνεται όπως, στα πλαίσια Στρατηγικού Σχεδιασμού, το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών με τις Καινοτόμες Τεχνολογικές του Μονάδες, ανακηρυχθεί και επισήμως ως μια «Ειδική Ζώνη Γνώσης, Καινοτομίας, Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης». Η περίπτωση των φαρμάκων αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση καθώς δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν με την ενσωμάτωση τους σε υφιστάμενες αλυσίδες αξίας της περιφέρειας αλλά θα πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες ένταξης σε εθνικές ή διεθνείς αλυσίδες. Η ενίσχυσή τους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, καθώς αποτελούν μια αναπτυσσόμενη τεχνολογική δράση στην περιφέρεια και στη Χώρα, η οποία μπορεί να φέρει πλούτο και ανάπτυξη στη Χώρα. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ραγδαία στο Πανεπιστήμιο και στις Τεχνολογικές Μονάδες της Περιφέρειας ΔΕ (π.χ. ΕΠΠ, ΒΙΠΕ), Φαρμακευτικά Προϊόντα και Μέθοδοι, υψηλής αντισταθμιστικής αξίας και ιδιαίτερης σημασίας για την Υγεία, Κοινωνία και Εθνική Οικονομία.