• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Πενθερουδάκης' | 23 Ιουνίου 2014, 19:17

    Στις Υπηρεσίες Υγείας και Φάρμακα, κομβική είναι η ανάπτυξη δικτύων κλινικών δοκιμών. Το κυρίαρχο ζητούμενο είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες αλλά "παράπλευρα" οφέλη αποτελούν η τόνωση της επιστημονικής έρευνας, η σύνδεση της κλινικής με την μεταφραστική έρευνα και την ανάπτυξη της προσωποποιημένης ιατρικής, η καταπολέμηση του brain drain, η αναπτυξη κοιτίδων ερευνητικής αριστείας, η ανακούφιση των ασφαλιστικών ταμείων, η εισροή συναλλάγματος και η τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στις βιοιατρικές επιστήμες καθιστούν την αρένα της κλινικής έρευνας (κλινικές δοκιμές) κυρίαρχης σημασίας, στην δε αρένα αυτή η χώρα μας έχει να επιδείξει δραστήριο κεφάλαιο επιστημόνων υγείας που έχουν αναπτύξει βιώσιμες δικτυακές δομές κλινικής έρευνας. Το κεφάλαιο αυτό οφείλει να υποστηριχθεί για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του, με συμμετοχή της ακαδημίας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, κλινικών κέντρων και των ρυθμιστικών αρχών της πολιτείας.