• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλικη Μπούμπα' | 24 Ιουνίου 2014, 12:19

    Σχετικα με τις προτεραιότητες έρευνας και καινοτομίας στον Τομέα των Φαρμάκων και Υγείας: Η τοξικότητα που μπορεί να εμφανίσει ένα φάρμακο -γενόσημο ή μη - κατά τη λήψη θεραπευτικών δόσεων του φαρμάκου από ασθενείς θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα τόσο για δράσεις έρευνας όσο και καινοτομίας στο πεδίο αυτό. Η έρευνα μπορεί να αφορά είτε την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων/ τεχνικών ανάλυσης των φαρμάκων και των μεταβολιτών τους είτε σε μελέτες τοξικότητας νέων φαρμάκων. Η καινοτομία μπορεί να αφορά την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας όπου για φάρμακα με μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης τοξικότητας κατα την θεραπεία θα γίνεται μέτρηση των επιπέδων τους στο αίμα του ασθενούς με σκοπό το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, την ελάχιστη τοξικότητα και το ελάχιστο κόστος θεραπείας. Στις ίδιες δράσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εξαρτησιογόνες ουσίες ("ναρκωτικά") η χρήση των οποίων από νεαρά ιδίως άτομα αποτελεί πρόβλημα με μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το είδος και ο αριθμός των εξαρτησιογόνων ουσιών -πέραν των παραδοσιακών ναρκωτικών - αυξάνεται συνεχώς καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών ανίχνευσης και προσδιορισμού τους. Συνεπώς, υπάρχει πεδίο δράσης, τόσο από αναλυτικής όσο και από διαγνωστικής/θεραπευτικής σκοπιάς, και μάλιστα ανταγωνιστικό.