• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Γκύλλης' | 24 Ιουνίου 2014, 16:47

    Μια Δράση που συνδυάζει 5 από τις 8 περιοχές εξειδίκευσης που έχουν ήδη αναδειχτεί και στις οποίες η χώρα μας διαθέτει κρίσιμη μάζα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, είναι η αξιοποίηση των ΑΠΕ για την 100% ενεργειακή αυτονομία μη διασυνδεδεμένων νησιών με σκοπό την ανάπτυξη του θεματικού ¨πράσινου¨ τουρισμού. Ο ¨πράσινος¨ τουρισμός αφορά ένα διαπιστωμένο πληθυσμό 50 εκ. ανθρώπων μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων και περιλαμβάνει: • παραγόμενη ενέργεια στον τόπο διαμονής από ΑΠΕ • μεταφορά από τα διεθνή αεροδρόμια στον τόπο διαμονής με «πράσινα» πλοία • χρησιμοποίηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δίτροχων και σκαφών, για εσωτερικές μετακινήσεις • κατανάλωση τοπικά παραγόμενων βιολογικών αγρό-κτηνοτροφικών προϊόντων • διοργάνωση διεθνών συνεδρίων με θέμα την ¨αειφορία¨ και διεύρυνση συμμετοχής σε προγράμματα Horizon 2020 • ανέγερση βιοκλιματικών παραθεριστικών κατοικιών επισκεπτών εξωτερικού Δεδομένου του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ντηζελογεννήτριες στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (επιβάρυνση 200 εκ. ευρώ ετησίως), το συνολικό κόστος δημιουργίας όλων των απαραίτητων υποδομών για την ενεργειακή αυτονομία από ΑΠΕ των νησιών αυτών αποσβαίνεται σε λιγότερο από 5 χρόνια, ενώ διατηρούνται σε βάθος χρόνου οι ¨πολλαπλασιαστές ανάπτυξης¨ που ενδεικτικά, περιλαμβάνουν: • μείωση εξάρτησης από υδρογονάνθρακες • μείωση επιβάρυνσης περιβάλλοντος • υλοποίηση εθνικών και ευρωπαίκών στόχων 2020 (ενεργοποίηση μέσω θετικού παραδείγματος του ανθρώπινου δυναμικού) • ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (διεύρυνση Χ 3-4 τουριστικής περιόδου νησιών και αντίστοιχα απασχόλησης και εσόδων εθνικής οικονομίας) • ανάπτυξη τεχνολογιών «πράσινων» πλοίων (Πολυτεχνεία, ναυπηγεία, υποστηρικτικοί κλάδοι) • ανάπτυξη ελληνικού brand name βιολογικών αγρό-κτηνοτροφικών προϊόντων ( η εκτίμηση μιας σειράς προϊόντων σε ένα νησί στις διακοπές οδηγεί στην κατανάλωση διαφερετικών προϊόντων (λάδι, γιαούρτι) που βρίσκει διαθέσιμο στο ¨ράφι¨ με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία. • ανάπτυξη σταθερών τουριστικών επισκεπτών (μέσω απόκτησης παραθεριστικής κατοικίας) • ανάπτυξη θεματικής κρουαζιέρας ¨βιοδιατροφής¨ και ¨υγιεινής διαβίωσης¨ • βελτίωση διεθνούς εικόνας Ελλάδος • εξασφάλιση διατήρησης όλων των παραπάνω διαχρονικά μέσω ανάπτυξης αειφορικών πρακτικών και συμπεριφορών Η καρδιά της ενεργειακής αυτονόμησης από ΑΠΕ των μη διασυνδεδεμένων νησιών είναι η δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας όλο το χρόνο, και αξιοποίησης της κατά τη τουριστική περίοδο. Ο μόνος γνωστός τρόπος αποθήκευσης τόσο μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι οι αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί, εν προκειμένω, αφαλατωμένου ή μη, θαλασσινού νερού. Η αφαλάτωση του συνόλου του αποταμιεύομενου νερού απαιτεί περισσότερη ενέργεια αλλά μετά την υδροηλεκτρική χρησιμοποίηση του, «πρασινίζει» το νησί και ενισχύει τις αγροκαλλιέργιες, ενώ όπου η γεωλογική διαμόρφωση του χώρου κατασκευής του ταμιευτήρα επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση θαλασσινού νερού δημιουργούνται ταυτόχρονα προυποθέσεις ανάπτυξης ιχθυοτροφείας. Για όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αναφορά στους αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς της παραγράφου 2.9 . Ανάπτυξη τεχνολογιών για αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ δεν αναφέρεται μόνο στις διασυνδεδεμένες μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ. Παρ’ όλο που οι συνεταιριστικές εταιρείες συνιστούν νεοτερισμό για την Ελληνική κοινωνία και δη τη νησιωτική, η αξιοποίηση αυτής της μεθόδου κοινωνικής κινητοποίησης και άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων, σε συνδυασμό με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα από την υλοποίηση μιας πρώτης πιλοτικής δράσης σε ένα από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, επιτρέπει την άμεση και διευρυμένη αναπαραγωγή της δράσης από τα υπόλοιπα μη διασυνδεδεμένα νησιά από ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς την ανάγκη επανάληψης της χρηματοδοτικής επιχορήγησης. Η ενεργειακή αυτονόμηση και ανάπτυξη του ¨πράσινου¨τουρισμού σε 20 μόνο από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, θα ¨εκσφενδονίσει¨ την ανάπτυξη νέων εταιρειών για μηχανισμούς και εξαρτήματα αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών και κυματικών ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικών πλοίων, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, αλιευτικών και τουριστικών σκαφών, ¨εξυπνων δικτύων διανομής¨, μονάδων παραγωγής, τυποποίησης και οργανισμών πιστοποίησης αγροτο-ιχθυο-κτηνοτροφικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αρωματικών φυτών (καλυντικά, θεραπευτικά κλπ), συνεδριακών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, παραγωγής τουριστικών αναμνηστικών, ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης (επισκευές, συντήρηση, εφοδιασμός) τουριστικών σκαφών, καθώς και την αξιοποίηση και στη παγκόσμια αγορά όλης της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας αλλά και οικονομικής ευρωστείας των ελληνικών επιχειρήσεων.