• Σχόλιο του χρήστη 'Κατσικάς Σεραφείμ' | 24 Ιουνίου 2014, 19:24

    Εκπροσωπώντας την Ελληνική Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών (ΕΝΕΒΗ), σας καταθέτω την πρότασή μας για εισαγωγή του κλάδου Μικροηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων ως πρόσθετος Τομέας Προτεραιότητας στο νέο ΕΣΠΕΚ. Θέμα: Ο κλάδος Μικροηλεκτρονικής στο νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία. Τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα μας έχει δημιουργηθεί μία έντονη επιχειρηματική δράση στον κλάδο της Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων συστημάτων. Σήμερα στον κλάδο αυτό απασχολούνται άνω των 100 επιχειρήσεων με χαρακτήρα καθαρά καινοτομικό και εξαγωγικό και άνω των 40 ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Εκτός των τριών βασικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, και συγκεκριμένα του Ε.Μ.Π., του Αριστοτελείου Παν. Και του Παν. Πατρών, που αποτέλεσαν την πηγή εξειδίκευσης νέων μηχανικών μικροηλεκτρονικής, και άλλοι φορείς όπως η ΓΓΕΤ και το Corallia συνέβαλαν καθοριστικά στην δημιουργία του πρώτου συνεργατικού σχηματισμού στην Ελλάδα που οργανώθηκε και αναπτύχθηκε με τις νέες επιταγές των σύγχρονων clusters. Η χώρα μας στον τομέα Μικροηλεκτρονικής έχει να επιδείξει πολύ μεγάλα άλματα εξέλιξης και επιχειρηματικά επιτεύγματα. Εν μέσω κρίσης και γενικότερα πολύ δύσκολου κλίματος για τις Ελληνικές επιχειρήσεις τα αποτελέσματα του προγράμματος της Φάσης 2 Ενίσχυσης του Συνεργατικού Σχηματισμού Μικροηλεκτρονικής, τα οποία παρουσιάστηκαν σε σχετική ημερίδα του φορέα διαχείρισης του προγράμματος Corallia, είναι αντιπροσωπευτικά της δυναμικής των επιχειρήσεων στον κλάδο αυτό. Συγκεκριμένα οι καινοτόμες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς που συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα συνέβαλαν, ώστε να σημειωθούν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων (+145,34%), στην απασχόληση (+69,70%), στις εξαγωγές (+108,45%), στις επενδύσεις από ιδιώτες επενδυτές (+269,34%), στις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (+177,27%) και στην εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών σε συνεργασία επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων (+106,00%). Αποτέλεσμα αυτής της οργανωμένης προσπάθειας είναι η επένδυση της SAMSUNG στην περιοχή της Πάτρας, η δημιουργία παραρτήματος ανάπτυξης της Citrix με 90 θέσεις μηχανικών υψηλής ειδίκευσης μέχρι σήμερα και οι πολλές περιπτώσεις ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στις εταιρείες του κλάδου, όπως στις IridaLabs, InAccess Networks και Meizon. Οι εταιρείες μικροηλεκτρονικής έχουν ιδρύσει τη δική τους ένωση (ΕΝΕΒΗ) ώστε να ενδυναμώσουν τους δεσμούς συνεργασίας των εταιρειών, να διασφαλίσουν τη ροή πληροφοριών μεταξύ αυτών, να πετύχουν οικονομίες κλίμακος και να δημιουργήσουν κρίσιμη μάζα για την προβολή στην διεθνή αγορά. Η ΕΝΕΒΗ προσφάτως ήταν και μία από τις ενώσεις καινοτόμων επιχειρήσεων που ίδρυσαν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων το INNOVATHENS στην Τεχνόπολις. Επίσης, πολύ έντονη είναι η στενή συνεργασία των συγκεκριμένων εταιρειών με τα τεχνολογικά και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της προσέλκυσης νέων μηχανικών και επιστημόνων στον συγκεκριμένο τομέα, οι οποίοι θα συνεχίσουν την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς τη διεθνή αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η δημιουργία ειδικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο "Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)", το οποίο σχεδιάστηκε βάσει των απαιτήσεων των εταιρειών του κλάδου και αποτελεί σημαντική πηγή εξειδικευμένου προσωπικού για τις εταιρείες. Ο κλάδος της Μικροηλεκτρονικής βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην έρευνα διότι η τεχνολογική αριστεία και η καινοτομία είναι τα βασικότερα στοιχεία ανταγωνισμού των προϊόντων της. Η χώρα μας έχει κάνει τεράστια άλματα την τελευταία δεκαετία στον κλάδο αυτό και πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια με εντονότερο βαθμό καθώς μεγαλώνουν οι προσδοκίες των ξένων επενδυτών και της διεθνούς αγοράς. Για να υποστηριχθεί και να χρηματοδοτηθεί η έρευνα στην Μικροηλεκτρονική και στα Ενσωματωμένα Συστήματα θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστή κάθετη δράση στις προτεραιότητες του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία. Οι επιμέρους τομείς της Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων στους οποίους υπάρχει έντονη επιχειρηματική και ερευνητική δραστηριότητα είναι: 1. Αισθητήρες (MEMS). Σχεδίαση και ανάπτυξη νέων ηλεκτρομηχανικών αισθητήρων όπως αναλυτές αερίων, περιβαλλοντικών μετρήσεων, επιτάχυνσης, γυροσκοπίων, χημικών αναλύσεων, ροής, μηχανικών καταπονήσεων κτλ. Η ανάγκη αξιόπιστων μετρήσεων για την τροφοδοσία των λογισμικών αναλύσεων και προβλέψεων είναι πολύ μεγάλη στις μέρες μας. Η μόνη πηγή αξιόπιστων μετρήσεων είναι οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες, με πολλές εφαρμογές στην βιομηχανία, στις μεταφορές, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε έξυπνες πόλεις, σε κινητές συσκευές, στο διάστημα, στην ιατρική κτλ. 2. Αναλογικά Ηλεκτρονικά. Υπάρχει ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για ολοκληρωμένα αναλογικά ηλεκτρονικά τα οποία χρησιμοποιούνται για το φυσικό επίπεδο επικοινωνίας συστημάτων, φηφιοποίηση σημάτων, επεξεργασία αναλογικών σημάτων, μείωση θορύβου, προστασία ηλεκτρονικών διατάξεων και τροφοδοσία κυκλωμάτων. 3. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Είναι έντονη η δράση εταιρειών σε ψηφιακά ηλεκτρονικά με ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων επεξεργασία σημάτων, υλοποίηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας, αλγορίθμων κατανεμημένη ευφυία και pattern recognition, και ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ελέγχου και λήψης αποφάσεων. 4. Μικροκυματικές Διατάξεις. Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις στις ασύρματες επικοινωνίες και οι απαιτήσεις σε αύξηση της ταχύτητας στις ενσύρματες επικοινωνίες, οδηγούν σε ανάπτυξη μικροκυματικών διατάξεων όπως κεραίες, ενισχυτές, φίλτρα και προσαρμογείς, μικρότερων διατάσεων και μεγαλύτερων συχνοτήτων. 5. Οπτικές διατάξεις. Ο ρόλος των οπτικών ηλεκτρονικών είναι σημαντικός εκτός των επικοινωνιών και σε άλλους τομείς όπως των οπτικών αισθητήρων, οι οποίοι εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους επεκτείνεται γρήγορα το εύρος εφαρμογής τους σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα. 6. Εργαλεία Σχεδίασης και Προσομοίωσης Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων. 7. Διαδικασίες Παραγωγής Μικροηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων. Στο τομέα αυτόν περιλαμβάνονται νέες τεχνικές και μεθοδολογίες παραγωγής μικροηλεκτρονικών, packaging, τεχνικές ελέγχου και νέες διαδικασίες συναρμολόγησης. 8. Λογισμικό Ενσωματωμένων Διατάξεων. Συγκεκριμένα στον τομέα αυτό υπάγονται η ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων πραγματικού χρόνου, νέων πρωτοκόλλων επικοινωνία M2M, υλοποίηση και βελτιστοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων, λήψης αποφάσεων και ανάλυσης καταστάσεων, και ανάπτυξης νέων τεχνικών προγραμματισμού και βελτιστοποίησης λογισμικού. 9. Ηλεκτρονικά Χαμηλής Κατανάλωσης. Εξαιτίας της ευρείας χρήσης των φορητών συσκευών και της εφαρμογής δικτύων αυτόνομων αισθητήρων, αναπτύσσονται συνεχώς νέες τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης μικροηλεκτρονικών διατάξεων με μειωμένη κατανάλωση ισχύος. Επίσης, έντονη ερευνητική δράση υπάρχει στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για ηλεκτρονικές διατάξεις όπως μικρογεννήτριες, πιεζοηλεκτρικές διατάξεις και θερμοδιαφορικές πηγές ενέργειας. Για την εκμετάλλευση των πηγών αυτών απαιτούνται ειδικές μικροηλεκτρονικες διατάξεις διαμόρφωσης και αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Η χρηματοδοτική υποστήριξη της έρευνας στον Τομέα της Μικροηλεκτρονικής θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση των εξής δράσεων: 1. Βασικής Έρευνας η οποία στον συγκεκριμένο κλάδο είναι απαραίτητη για τη εξαγωγή συμπερασμάτων για την εφικτότητα εφαρμογής νέων διαδικασιών και τεχνικών στην ανάπτυξη μικροηλεκτρονικών διατάξεων. 2. Βιομηχανικής Έρευνας για τη δημιουργία πρωτοτύπων με απτές προοπτικές ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 3. Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων το οποίο αποτελεί καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη και της αύξηση της αξίας των εταιρειών του κλάδου. 4. Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Προσωπικού. Η συνεχής και ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό, απαιτεί την συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού. 5. Υποδομών Έρευνας και Ανάπτυξης. Η έρευνα στην μικροηλεκτρονική απαιτεί την προμήθεια ακριβών μηχανημάτων μετρήσεων, μηχανημάτων ανάπτυξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών διατάξεων, ειδικών λογισμικών σχεδίασης και προσομοίωσης. 6. Διάχυσης και Προβολής Αποτελεσμάτων. Ο χαρακτήρας του κλάδου είναι καθαρά εξαγωγικός και ως εκ τούτου είναι σημαντικός ο απαιτούμενος προϋπολογισμός για την συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, εμπορικές αποστολές και διεθνείς εκθέσεις. 7. Ελέγχου και Πιστοποίησης πρωτοτύπων και διαδικασιών. 8. Υποστήριξης Ενεργειών Επένδυσης Ιδιωτικών Κεφαλαίων. Η βασικότερη εξέλιξη των εταιρειών του είδους είναι οι συνεχείς κύκλοι επένδυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, το οποίο απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία και οργάνωση των εταιρειών με επιχειρηματικά σχέδια, στρατηγικά οικονομικά και τεχνολογικά σχέδια ανάπτυξης, σχέδια επέκτασης και εμπορικής αξιοποίησης των τεχνολογιών και αξιολογήσεις των εταιρειών από ανεξάρτητους και αναγνωρισμένους φορείς. Η ΕΝΕΒΗ εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων και τεχνολογικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων, προτείνει την προσθήκη του συγκεκριμένου κλάδου ως Τομέας Δραστηριότητας στο Νέο Ε.Σ.Π.Ε.Κ. ώστε να υποστηριχθεί η μεγάλη ανοδική πορεία του κλάδου στη χώρα μας, στην θεμελίωση της οποίας συνέβαλαν καθοριστικά οι στοχευμένες δράσεις κρατικών φορέων στα πλαίσια του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες και διασαφηνίσεις. Με εκτίμηση, Εκ μέρους της ΕΝΕΒΗ Κατσικάς Σεραφείμ Μέλος ΔΣ Ένωση Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών (ΕΝ.Ε.Β.Η.) 12 Sorou Str.Maroussi, Athens Greece. GR-15125 Tel.: +30 210 6179855 Fax.: +30 210 6179865 E-mail: info@hellenic-sia.org