• Σχόλιο του χρήστη 'Nikos Vogiatzis' | 25 Ιουνίου 2014, 09:09

    H παραπομπή που αναφέρει "Ανάδειξη νέων καινοτομικών συστάδων" ενδείκνυται να τροποποιηθεί σε "Ανάδειξη νέων και ενίσχυση υφιστάμενων καινοτομικών συστάδων" για να συμπεριλάβει και υφιστάμενες καινοτομικές συστάδες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους.