• Σχόλιο του χρήστη 'Nikos Vogiatzis' | 25 Ιουνίου 2014, 09:25

    Στον τομέα πρώτης προτεραιότητας "1. Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών (Content technologies and information management)" δύναται να προστεθεί bullet ως ακολούθως το οποίο να παραπέμπει πιο εστιασμένα στον ανερχόμενο κλάδο καινοτόμων τεχνολογιών ψυχαγωγικού λογισμικού και δημιουργικού περιεχομένου: "- Καινοτόμες τεχνολογικές πλατφόρμες και εργαλεία ανάπτυξης ψυχαγωγικού λογισμικού (serious/casual/mobile games, MMORPGs κ.α.), διαδραστικό δημιουργικό περιεχόμενο, και ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης."