• Σχόλιο του χρήστη 'Spyros Papaefthymiou' | 25 Ιουνίου 2014, 10:50

    Αναφορικά με τη γενικότερη εθνική στρατηγική σε θέματα αγωγών φυσικού αερίου - πετρελαίου κρίνουμε ότι ένα ακόμα πεδίο εμβάθυνσης αφορά στη: «Διασφάλιση ακεραιότητας αγωγών μεταφοράς ενέργειας (energy pipeline integrity assurance)»