• Σχόλιο του χρήστη 'Jorge Sanchez' | 25 Ιουνίου 2014, 10:51

    Εκ μέρους του si-Cluster και των 30 μελών του: (1) Alma Technologies S.A. (2)Analog Integrated Electronic Systems S.A. (3) πανεπιστημιακό εργαστήριο Applied Electronics Laboratory του Πανεπιστημίου Πατρών (4) Constelex Technology Enablers Ltd. (5) μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (6) Creative Systems Engineering Ltd. (7) Εmtech Co. (8)EPOS Satellite Communication Networks and Advanced Electronic Application Systems S.A. (9) European Sensor Systems S.A. (10) Geosystems Hellas S.A. (11) Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών («HASI»/«ΕΒΙΔΙΤΕ») (12) Heron Engineering Ltd. (13) inAccess Networks S.A. (14) Inasco Hellas Co (15) Irida Labs A.E. (16) ερευνητικό ινστιτούτο Industrial Systems Institute του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (17) Interoperability Systems International Hellas S.A. (18) Logikon Labs (19) πανεπιστημιακό εργαστήριο Microwave and Fiber Optics Laboratory του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (20) πανεπιστημιακό εργαστήριο Microprocessors and Digital Systems Lab του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (21) Miltech Hellas S.A. (22) πανεπιστημιακό εργαστήριο Mobile Radio Communications Laboratory του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (23) Neuropublic S.A. (24) Planetek Hellas Ltd. (25) Prisma Electronics S.A. (26) Space Hellas S.A. (27) Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (28) Terra Spatium S.A. (29) Theon Sensors S.A. (30) πανεπιστημιακό εργαστήριο Very Large Scale Integration Design Laboratory του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και των ακόμη 25 επιχειρήσεων, πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ερευνητικών φορέων που έχουν αιτηθεί να γίνουν μέλη του πιο προηγμένου τεχνολογικά cluster στη χώρα το οποίο δραστηριοποιοείται συστηματικά στην περιοχή των αεροδιαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, εκφράζουμε την λύπη μας για το γεγονός ότι δεν έχει συμπεριληφθεί σε κανένα σημείο του κειμένου η εξαιρετικά σημαντική δραστηριότητα της χώρας στην περιοχή αυτή, δεν λήφθηκε υπόψη η χαρτογράφηση που επιτελέστηκε από τη ΓΓΕΤ με την προκήρυξη του προγράμαμτος γα τις συστάδες όπου το si-Cluster κατατάχθηκε δεύτερο σε εθνική κλίμακα από την αξιολόγηση διεθνούς επιτροπής και δεν καταγράφηκε η πληροφορία που διαβιβάστηκε στις σχετικές διαβουλεύσεις της ομάδας ΤΠΕ. Το si-Cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών από το 2009. Στο πλαίσιο του cluster σήμερα υλοποιούνται σημαντικότατες ερευνητικές και αναπτυξιακές συνεργατικές δράσεις (συνεργατικά έργα: ACRITAS, MENELAOS, CIDCIP, NFOFRAS, BLISS, κοινές υποδομές: business incubation cenetr, R&D Lab, κλπ) που θα επιτρέψουν στη Ελλάδα να μπει στο χάρτη των χωρών που αναπτύσσουν διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές ώστε να προσελκύσει σημαντική ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα και να καταφέρει να απορροφά, να διατηρεί και να ενισχύει το πνευματικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται στην τοπική διαστημική βιομηχανία. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το πως οι αεροδιαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές αποτελούν διατομεακές τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν σε όλες τους τους κλάδους προτεραιότητας όπως για παράδειγμα: Αγροδιατροφή ― δορυφορικές εφαρμογές για καλλιέργειες ακριβείας Περιβάλλον και Βιώσιμη ανάπτυξη ― ενισχυμένη επίγνωση καταστάσεων/συμβάντων σε πραγματικό χρόνο για διαχείριση φυσικών καταστροφών, παρακολούθηση περιβάλλοντος αλλά και συνθηκών για την διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, π.χ. ποιότητας νερού. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ― τεχνολογίες που διαμορφώνουν το διαδίκτυο του μέλλοντος (συστήματα εντοπισμού θέσης και τεχνολογίες πλοήγησης) ― βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (μικρο και νανοηλεκτρονική) και διατομεακές τεχνολογίες (διαστημικές τεχνολογίες, Internet of things, Δίκτυα αισθητήρων, ασφάλεια δικτύων και συναλλαγών) ― κατανεμημένα συστήματα και υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις/σπίτια Μεταφορές/Logistics ― ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών (διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διακίνησης αγαθών, παρακολούθησης στόλων και ανθρώπων, αποφυγής σύγκρουσης κ.ά.) Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες Jorge Sanchez Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου si-Cluster