• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 12 Δεκεμβρίου 2014, 15:50

    Η Ε.Σ.ΑμεΑ. προτείνει να προστεθεί παράγραφος με την οποία θα προβλέπεται η στελέχωση των γενικών και ειδικών σχολείων προσχολικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικούς νοσηλευτές όταν στις σχολικές μονάδες φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, οι οποίοι λόγω της αναπηρίας /πάθησής τους και μετά από εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού χρήζουν την υποστήριξη σχολικού νοσηλευτή κατά τη διάρκεια και του σχολικού ωραρίου. Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάζονται στη φοίτηση των μαθητών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή ινσουλινοεξαρτώμενο, ειδικά κατά την παιδική ηλικία και στα πρώτα χρόνια εμφάνισης της πάθησης τους. Η παρακολούθηση του μαθητή με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη η και άλλων χρόνιων παθήσεων, ειδικά στα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από την φαρμακευτική τους ή θεραπευτική αγωγή (π.χ. υπογλυκαιμικών κρίσεων) απαιτεί την παρουσία σχολικού νοσηλευτή.