• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Στεφάνου' | 14 Δεκεμβρίου 2014, 15:24

    Αντικαθιστάτε τον εκπαιδευτικό ΕΕ με ΕΒΠ. Να διαχωριστούν τα καθήκοντα τους. Ο εκπαιδευτικός προσφέρει διδακτικό έργο. Ο ρόλος του ΕΒΠ είναι άλλος. Δε μπορεί να αναλαμβάνει "δημιουργικές δραστηριότητες" και "εκπαιδευτικά καθήκοντα". Δε γίνεται η παρουσία του ενός να αποκλείει την παρουσία του άλλου στην παράλληλη στήριξη! Να αντικατασταθεί το "2.Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης στις ΣΜΕΕ" με το εξής: Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικό έργο με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης στις ΣΜΕΕ.