• Σχόλιο του χρήστη 'Στασινόπουλος Αναστάσιος' | 19 Ιουνίου 2015, 08:36

    Ονομάζομαι Στασινόπουλος Ν. Αναστάσιος και σπούδασα στο κρατικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Γυμναστική Ακαδημία. Κατά τη διάρκεια την φοίτησής μου, τα έτη των σπουδών της σχολής μου, από τέσσερα (4), έγιναν τρία (3), σύμφωνα με τη Συνθήκη της Μπολόνια. Για να μπορέσω να αναγνωρίσω το πτυχίο μου, ερχόμενος στην Ελλάδα, έπρεπε να κάνω και δύο (2) χρόνια μεταπτυχιακό. 'Ομως, παρότι η Ελλάδα έχει κι αυτή ενταχθεί στο σύστημα Μπολόνια από το 1999, δεν έχει εφαρμόσει την 3ετή φοίτηση. Αφού εδώ η φοίτηση είναι τέσσερα (4) χρόνια, είναι παράνομη η αναγνώριση μόνο του ενός (1) από τα δύο (2) έτη του μεταπτυχιακού μου, με αποτέλεσμα να μην ισχύει το μεταπτυχιακό. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω ότι το πτυχίο και το μεταπτυχιακό μου αναγνωρίζονται κανονικά σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., εκτός από την πατρίδα μου, την οποία και υπηρέτησα, καθώς επίσης, σκοπεύω να ζήσω και να εργαστώ σε αυτή. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ξεκινώντας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με ενημέρωσαν ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο Νόμος 3328/2005 ώστε να μπορέσω να αναγνωρίσω το πτυχίο και το μεταπτυχιακό μου. Βέβαια στον συγκεκριμένο νόμο αναφέρεται ότι για αναγνώριση πτυχίου χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια φοίτησης και 180 πιστωτικές μονάδες για το πτυχίο και 2 χρόνια φοίτησης και 120 μονάδες για το μεταπτυχιακό,τα οποία όλα αυτά κατέχω κι έχω συμπληρώσει.