• Σχόλιο του χρήστη 'Tom' | 20 Ιουνίου 2015, 14:41

    Προτείνεται ο τίτλος του άρθρου να μετονομασθεί σε : "Θεματα αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομιας και Πυροσβεστικού Σώματος" και να προστεθεί παράγραφος 3 ως εξής : 3. Στο άρθρο 4 του ν. 3685/2008 (Α 148) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής : "4. Ιδιως στους τομείς της νομικής, διοικητικής και οικονομικής επιστήμης, της πληροφορικής, της εγκληματολογίας, της ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνιολογίας, εκτός των εισακτέων της παρ. 1, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι των σχολών της Αστυνομικης Ακαδημίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 4249/2014 (Α 73)."