• Σχόλιο του χρήστη 'Όλγα Τουρλιτάκη' | 22 Ιουνίου 2015, 11:31

    Διαβάζοντας παλαιότερη δήλωση του κου Υπουργού είχα πιστέψει ότι θα αρθεί μία μεγάλη αδικία που έχει γίνει όσον αφορά στις καλλιτεχνικές σχολές, δηλ. ότι θα αποκατασταθεί η εξομείωσή τους με τα ΤΕΙ, δεδομένου ότι όταν τα ΤΕΙ ήταν ΚΑΤΕΕ, οι καλλιτεχνικές σχολές θεωρούντο ΚΑΤΕΕ και όταν μετονομάσθηκαν αυτά σε ΤΕΙ δυστυχώς οι σχολές αυτές παρέμειναν να ονομάζονται ΚΑΤΕΕ με αποτέλεσμα όταν τα ΤΕΙ συμπεριλήφθηκαν στην ανωτάτη εκπαίδευση οι καλλιτεχνικές σχολές να μην συμπεριληφθούν. Νομίζω ότι η παράγραφος που δεν περιλήφθηκε στο σχετικό 'αρθρο πρέπει να επανέλθει. Η παράγραφος αυτή αυτούσια όπως είχε αναφερθεί στην συνέντευξη του κου Υπουργού είναι η ακόλουθη: Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης α) Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1158/1981, εφόσον αποκτήθηκαν έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3149/2003 (A’ 141), θεωρούνται ως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.06.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσδιορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.