• Σχόλιο του χρήστη 'Αμοιβεύς' | 22 Ιουνίου 2015, 16:37

    Είναι σωστό και δίκαιο αυτό που ζητά ο κ. Κανάρης. Θα πρέπει τα διδακτορικά να αναγνωρίζονται ακόμα και αν δεν έπονται μεταπτυχιακών τίτλων, στην περίπτωση που οι τελευταίοι παρακάμφθησαν από τα ίδια τα Πανεπιστήμια, που ναι μεν εισήγαγαν τον/την υποψήφιο ως υποψήφιο μεταπτυχιακού τίτλου, έκριναν δε στην πορεία ότι οι αυτός/αυτή είναι εν τέλει άξιος/άξια του τελικού ακαδημϊκού τίτλου, δηλαδή του διδακτορικού.